شناخته شده با NAHC03

بی کربنات سدیم

بی کربنات سدیم  (NaHCO3) که به عنوان جوش شیرین یا هیدروژن کربنات سدیم نیز شناخته می شود ‌یکی ‌از ‌نمکهای ‌سدیم‌ در ‌ترکیب ‌با کربنیک‌ اسید ‌است‌ که ‌تنها‌ یک‌ هیدروژن ‌اسیدی‌ این ‌ترکیب ‌با‌ سدیم‌ جایگزین ‌شده است. دارای‌ خاصیت‌ بازی ‌است.
به عنوان یک ماده غذایی با مرجع E500ii ثبت شده است. جوش شیرین بیشتر در صنایع غذایی به عنوان یک ماده تركیب کننده مورد استفاده قرار می گیرد.

شرایط نگهداری

خشک و خنک

مدت نگهداری

دو سال

نوع بسته‌بندی

کیسه ۲۵ کیلویی

شکل ظاهری پودری سفید رنگ

با کاربردهای بی‌کربنات سدیم آشنا شوید!

جوش‌شیرین‌در‌صنایع‌غذایی: نانوایی شیرینی‌پزی فرآوری‌انواع‌بکینگ‌پودر تولید نوشابه های گازدار کاربرد دارد.
بی کربنات سدیم گاز C02 تولید می کند که این گاز حباب های ریز ایجاد می کند به همین دلیل باعث افزایش حجم خمیر می شود.

سوالی دارید؟

۰۲۱-۲۶۴۲۱۲۲۵

ارتباط با واتس‌آپ