بی کربنات آمونیوم خشک

پودر بی کربنات آمونیوم می تواند در مواد غذایی، دارویی، بهداشت و محصولات مراقبت شخصی، خوراک دام استفاده شود. بی کربنات آمونیوم به عنوان یک عامل افزایش دهنده در محصولات پخته شده صاف و سایرکاربرد های مشابه درصنایع غذایی استفاده می شود.

آمونیوم بی کربنات خشک غذایی

Ammonium Bicarbonate E503 Food grade

بی کربنات آمونیوم غذایی به عنوان عامل افزایش دهنده غذا برای محصولات پخته شده بر پایه خمیر استفاده می شود.

 

آنالیز :

Test result Specification Test items
pss White powder Color
pss A slight smell of ammonia Smeel
pss Crystalline powder or granules Organization state
۹۹٫۵۹% ۹۹٫۲۰-۱۰۰٫۵۰% min Purity
۰٫۰۰۳% ۰٫۰۰۳%max Cl
۰٫۰۰۷% ۰٫۰۰۷%max SO4
۰٫۰۰۰۲% ۰٫۰۰۰۲%max AS
۰٫۰۰۰۲% ۰٫۰۰۰۲%max Lead as pb
۰٫۰۲۶% ۰٫۰۵%max Residue NON-VOLATILE