مغز تخمه آفتابگردان

مغز تخمه آفتابگردان

 

مغز تخمه آفتابگردان منبع خوبی از پروتئین، الیاف، ویتامین ها، اسیدهای چرب سالم  هستند که مخصوص اسید لینولئیک، اسید آمینه و غیره هستند.

موارد استفاده مغز تخمه آفتابگردان:

 در پخت پز نان

در روغن گیری

در میان وعده

در مخلوط آجیل