دانه كتان قهوه ای

تخم کتان یا همان دانه برزک قهوه ای سورت شده لیزری مورد مصارف صنایع غذایی و دارویی 

محصول کشور: هند، قزاقزستان

بسته بندی: ۲۵ کیلوگرم کیسه