تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد ۱۳۹۸

صمغ زانتان در مقابل گوارگام؟

صمغ گوارگام ماده جایگزین خوبی برای صمغ زانتان گام در غذای روزانه است !

این سوال تبدیل به یک بحث و جدال  جهانی شده

 صمغ زانتان گام  یا گوارگام ؟ این مواد سفید پودری ، هر دو یکسان به نظر می رسند و از نظر بافت بسیار شبیه به هم هستند ، بنابراین هیاهو چیست؟ چه اهمیتی دارد که کدام یک را انتخاب کنم؟

 

 

ادامه مقاله در حال آماده سازی می باشد…