تاریخ انتشار : ۰۴ مهر ۱۳۹۶

گواهی NO-GMO چیست؟

                                                                          

اطلاعاتی در مورد گواهی Certificate No-GMO

 

محصولات تراریخته GMO یا اصلاح ژنتیکی شده، چیست ؟

محصولاتی که از طریق مهندسی و اصلاح ژن‌های یک ارگانیسم به دست می‌آیند، تراریخته می‌گویند که معادل  Genetically Modified Organisms یا GMO است.

در این اصلاح ژنتیکی، DNA موجودات با استفاده از روش‌های درون شیشه‌ای تغییر می‌یابد، یعنی DNA  پس از ایجاد تغییر در خارج از بدن آن موجود یا گیاه، به درون سلول‌های آن منتقل می‌شود به نحوی که بتواند به جزیی از DNA آن موجود تبدیل شود.

این تغییر می‌تواند موجب تولید فراورده‌هایی شود ، که برای مثال در محصولات کشاورزی صفات مطلوبی مانند مقاومت به آفات و تحمل خشکی،ایجاد کنند و این ویژگی را به نسل‌های بعدی محصول انتقال دهند. اما مخالفان محصولات تراریخته GMO می‌گویند پیامدهای استفاده از فناوری اصلاح ژنتیکی هنوز به اثبات نرسیده است و در نتیجه به طور بالقوه خطرناک است.

 

در محصولات شرکت زرین بهکار سیس محصول لستین سویا که از لوبیا سویا تهیه می شود از گواهی NO-GMO برخوردار می باشد.